SLOVNÍK
Čj > Aj Aj > Čj
ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ - hyperaktivita s poruchou pozornosti) neboli hyperkinetické poruchy patří mezi neurovývojové poruchy, které charakterizuje především porucha pozornosti (nesoustředěnost, nepozornost), impulzivita a hyperaktivita.[1] Tyto poruchy se projevují již od ranného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihují 5-7 % dětí, převážně chlapců. V 50 % přetrvávají do dospělosti.[1]

Pro ADHD se dříve používali diagnózy LDE (lehká dětská encefalopatie) či LMD (lehká mozková dysfunkce), které se snažily vystihnout etiologii, aktuálně používané označení syndromu vychází z popisu projevů této poruchy.[2]

Příčiny ADHD nejsou v současnosti zcela známé. Na vzniku se nejspíš podílí vlivy genetické i zevní (ekologické, zdravotní komplikace v těhotenství nebo při porodu apod.).[1] ADHD je porucha typická neurovývojovým opožděním s odchylkami ve vývoji centrální nervové soustavy a porušenou regulací na úrovni neurotransmiterových systémů (noradrenergního a dopaminergního). Tímto jsou pak ovlivněny prakticky všechny kognitivní funkce. Vyšetření MRI prokazuje zmenšený objem mozku, mozečku, bazálních ganglií vpravo a corpus callosum vpravo. ADHD jsou také vysoce rizikovým faktorem pro vznik dalších psychiatrických poruch.[1]

(Je možné také zmínit pojem „Executive Function Deficit“, kterým se někdy tento název doplňuje.)

Výskyt a projevy

Projevy

Jako základní vlastnosti typické pro lidi s ADHD, je pak možné uvést:

 • Deficit pozornosti – krátké intervaly zaměření na jednu věc, chybí reflexe času (Russell Barkley: „Time is enemy of everyone with ADHD!“), problém s opakovanými nebo nudnými (nutnými) úkony, poruchy motoriky (Často se mluví od narušení „harmoničnosti“ pohybů – jemná i hrubá motorika.)
 • Impulzivnost - rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat), často také nižší sebehodnocení, vztahovačnost
 • Hyperaktivita - neúčelné, nadbytečné pohyby (často si hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci), zvýšený řečový projev (to jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovází zvuky a komentuje je)

Často pak může být ADHD doprovázena jevy jako noční děsy, deprese a úzkost, neuznávání autorit atd.

V této souvislosti je třeba zmínit, ADHD nemá nic společného s inteligencí jedince (i když v důsledku snížené pozornosti bývají školní výsledky horší).

Přítomnost specifických poruch učení

ADHD se většinou nevyskytuje osamoceně. Uvádí se, že 44 % dětí s ADHD trpí další psychickou poruchou (Například nějakým typem specifické poruchy učení, jako je třeba dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu), dyskalkulie (porucha matematických schopností) atd…) a 32 % až dvěma poruchami (Zdroj). Podstatné na ADHD je, že není specificky zaměřena, ale ovlivňuje celkově veškeré chování a hraje zásadní roli v rozhodovacím procesu.

Možné příčiny ADHD

Nejsou přesně definovány, avšak vzhledem k praktickým zkušenostem poraden lze konstatovat, že daný syndrom může souviset s takzvanou novorozeneckou žloutenkou, čili se stavem vyšší hladiny bilirubinu v krvi po rozpadu krvinek. K tomu dochází i vzhledem k různosti krevní skupiny rodičů. Vysoký bilirubin může poškodit mozek, proto se novorozenci od určitých hodnot musejí ozařovat takzvaným „modrým světlem“, které urychluje rozklad a zpracování barviva. Dále se v ADHD může projevit mechanické porodní poškození mozkové tkáně nebo nedostatečný příjem jódu v těle matky.

Přístup k postiženému

Shrnutí ve vztahu ke školní praxi by pak bylo, že dítě s ADHD bývá často inteligentnější, než by odpovídalo jeho studijním výsledkům. Ohledně přístupu je třeba volit strategie, které pomohou eliminovat nedostatky pozornosti a impulzivitu. Důležité je nekonfliktní prostředí, podněty pro zapamatovaní, síťovaní poznatků, motivace, spíše kratší úkoly, možnost vybití atd… Další zásady jsou:

 • zadávání jednotlivých úkolů a důsledné sledování splnění - motivuje k další snaze, upevňuje sebevědomí, vede k sebekázni a uznání autority-vzoru
 • pravidelnost a režim dne - při úpravě poruch učení je obzvláště nutné dodržet čas určené činnosti, protože vytváříme podmíněný reflex v rámci připravenosti mozku na práci. Pomáhá vyššímu soustředění.
 • střídání činností - po námaze mozku je nutno odreagovat hyperaktivitu organizmu, jinak si dotyčný najde jinou cestu (rušení ostatních ve třídě, komíhání tělem nebo končetinami)
 • při poruchách a nižší schopnosti soustředit se na čtení nabízíme komiksy podle věkové úrovně nebo krátké příběhy, tištěné velkým písmem. Vycházejí i takovéto knihy pro dospělé.
 • spolupráce s odborníkem - pomůže rozeznat překonané a skryté problémy, doporučí nejvhodnější postupy a je informován o nových metodách, například s využitím počítače.

Jak postupuje vývoj (jedince) v morální oblasti, kognitivní oblasti a jak se vžívají jednotlivé vzorce chovaní, obvykle se projevy ADHD dostávají pod kontrolu. Nemusí to být ovšem podmínkou. (Lomeland, Martha (2005) „ADHD – Substance Misuse and Treatment“ Se ve své studii zabývá výskytem ADHD mezi zločinci s recidivou a narkomany.)

Farmakoterapie:

 • Atomoxetin - selektivní inhibitor zpětného vstřebávání noradrenalinu

MKN-10

Hyperkinetické poruchy (F90) - charakteristika této skupiny:

 • časný začátek (obvykle v prvních pěti letech života)
 • nedostatečná vytrvalost v činnostech‚ vyžadujících poznávací schopnosti
 • tendence přebíhat od jedné činnosti ke druhé‚ aniž by byla jedna dokončena
 • dezorganizovaná‚ špatně regulovaná a nadměrná aktivita[3]

F90.0 Porucha aktivity a pozornosti

 • Nedostatek pozornosti s hyperaktivitou
 • Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou
 • Nepatří sem: hyperkinetická porucha s poruchou chování (F90.1)

F90.1 Hyperkinetická porucha chování

 • Hyperkinetická porucha sdružená s poruchou chování

F90.8 Jiné hyperkinetické poruchy

F90.9 Hyperkinetická porucha NS

 • Hyperkinetická reakce v dětství nebo v dospívání NS
 • Hyperkinetický syndrom NS[3]
06.08.2009 15:05:22
krajta5
446490036

Odkud víte o těch stránkách?

Ode mě (5955 | 20%)
Náhodná zkouška (5945 | 20%)
Jiná možnost (5934 | 20%)

Jaká seriál máte radši?

Hospoda (7858 | 50%)
Mr.GS (7826 | 50%)

Kterou skupinu máte nejraději?

Kabát (5757 | 14%)
Chinaski (5741 | 14%)
Ewa farná (5788 | 15%)
Daniel Landa (5769 | 14%)
UDG (5820 | 15%)
Vypsaná fixa (5763 | 14%)
Jaromir Nohavica (5708 | 14%)

Chcete tu rádia?

Ano (4204 | 50%)
Ne (4122 | 50%)

Chcete sem hodit obrázky?

Ne (7126 | 50%)
Ano (7200 | 50%)

Líbí se vám tohle pozadí?

Ano (7757 | 50%)
Ne (7795 | 50%)

Těšítte se do školy?

Ano (6473 | 50%)
Ne (6460 | 50%)

Kdo se vám ze spice boys libí nejvíc?

Ten poslední!:-) (6537 | 33%)
Holka (6580 | 34%)
Blondák (6459 | 33%)

Chtěli byste pokemony i v angličtině?

Ne (6274 | 50%)
Ano (6290 | 50%)

Jaké seriály chcete abych přidal?

Jiné (6039 | 20%)
Digimony (6014 | 20%)
Městečko South Park (6074 | 20%)
Pokémony (6045 | 20%)
Simpsonovi (6081 | 20%)

Jaké filmy sem chcete přidat?

české (5312 | 10%)
Jiné (5370 | 10%)
Komedie (5314 | 10%)
Akční (5241 | 10%)
Historické (5399 | 10%)
Sci-fi (5281 | 10%)
Horory (5329 | 10%)
Westerny (5348 | 10%)
Válečné (5220 | 10%)
Animované (5370 | 10%)

Libí se vám tyto stránky?

Ano (7097 | 33%)
Chce to ještě zlepšit (7090 | 33%)
Ne (7117 | 34%)
Konec xD musíš nahoru!!!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one