SLOVNÍK
Čj > Aj Aj > Čj
Ateroskleróza (též arterioskleróza) je kornatění tepen, vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny (tj:vznikem arterómů). Je největším zabijákem ve vyspělých zemích.

Příčina

Příčina není úplně objasněna, zásadní je nadměrný příjem potravy, nejen tedy příliš tučných jídel, jistou roli hraje i genetika. Dochází k poruše transportu tuků v krvi projevované změnou koncentrace lipoproteinů. Při poruše vnitřní výstelky cévy dochází (kouření, zvýšený tlak krve) k průniku lipoproteinů do stěny cévy a ke krystalizaci cholesterolu

Důsledky

V důsledku ukládaní těchto tukových látek dochází k zúžení stěny tepny, snížení její pružnosti a může se omezit tok krve. Orgány nejsou zásobeny dostatečně kyslíkem a dochází k jejich poškození. Ateroskleróza vede k řadě onemocnění, např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda.

Prevence

Prevencí je zdravý životní styl, omezit vysokoenergetická (tučná a sladká jídla), zvýšit množství vlákniny (ovoce, zelenina) v potravě, místo živočišných tuků používat rostlinné, zvláště za studena lisované oleje, sportovat a kupodivu nekouřit.

Shrnutí

Ateroskleróza je vlastně nejznámější skleróza vůbec. Nejčastější příčinou úmrtí ve většině civilizovaných zemí je právě tohle postižení, způsobené pomalým, mnoho let postupujícím, „zacpáváním“ cév. Slovo „zacpávání“ nutno chápati ne úplně doslova, poněvadž nánosy v cévách zapříčiňuje tuhnutí cévní stěny. Důsledkem této skutečnosti se stává nedostačují prokrvení cílového orgánu. Takto stupňující se tuhnutí stěny cévní nabývá na vážnosti se zvyšujícím se věkem. Jak jistě mnohé napadne, tohle neprokrvování, respektive nedokonalé prokrvování, se týká v neposlední řadě také, troufám si říci jednoho z nejdůležitějších orgánů v těle člověka – mozku. Nejprvnějším a současně nejcitlivějším postiženým místem jsou paměťové buňky. Faktickou příčinou aterosklerózy je ukládání tukových látek, v první řadě cholesterolu, jež přeměňují cévní stěnu.

Rizikové faktory aterosklerózy:

1. Tradiční:

 • zvýšený celkový cholesterol a LDL
 • kouření
 • hypertenze
 • diabetes mellitus
 • fyzická inaktivita
 • obezita
 • dědiční predispozice

2. Nové:

 • malé denzní LDL částice
 • homocystein
 • lipoprotein (a)
 • oxidační stres
 • hemostatické faktory
 • infekční agens
 • C-reaktivní protein

Léčba aterosklerózy

Léčí se příčiny tohoto onemocnění, kdy dochází ke vzniku aterosklerotických plátů (ateromů). V léčbě aterosklerózy dominuje léčba především vysoké hladina cholesterolu (hypercholesterolémie), dále léčba hypertenze, obezity, cukrovky a kouření. V tomto článku pojednávám o léčbě vysoké hladině cholesterolu a hypertenzi. Při léčbě jednotlivých příčin je důležitý výběr vhodného léku pro pacienta, při kterém se zohledňuje řada faktorů (např.: doprovodná onemocnění, interakce s dalšími léky atd.).

Vysoká hladina cholesterolu

Sami můžete přispět k jeho snížení a to zdravým životním stylem, při nadváze nebo obezitě je důležité snížení hmotnosti a stabilizace Vaší váhy. V případě přetrvávajících potíží je nutné se obrátit na lékaře. Lékař může nejprve navrhnout nefarmakologickou léčbu (dieta na snížení cholesterolu a dostatek pohybu), nebo farmakologickou léčbu. Nejvíce používanými léčivými přípravky na snížení cholesterolu jsou statiny, dále se využívají pryskyřice, ezetimid, fibráty a kyselina nikotinová. Pacient musí počítat s tím, že léčba je dlouhodobá, většinou po celý život.

Statiny (atorvastatin, fluvastatin, lovastatin atd.) se vyznačují nízkým výskytem nežádoucích účinků a inhibují enzym, který je nutný pro syntézu cholesterolu.

Pryskyřice (cholestyramin, colestipol atd.) jsou jediné doporučované léky při léčbě vysoké hladiny cholesterolu u dětí. Nevstřebávají se v tenkém střevě a přerušují enterohepatální oběh (střevo-jaterní oběh) žlučových kyselin. Nevýhodou je pro děti nepříjemná chuť a často dochází k zácpám. U statinů, fibrátů a kyseliny nikotinové není zatím žádná dlouhodobější studie, která by prokázala, že jsou tyto látky vhodné pro léčbu hypercholesterolémie u dětí.

Ezetimid (léčivý přípravek Ezetrol®) inhibuje vstřebávání cholesterolu v tenkém střevě. Používá se často v kombinaci se statiny, protože není vhodný pro monoterapii.

Fibráty (fenofibrát, bezafibrát atd.) jsou deriváty kyseliny fibrové. Prostřednictvím specifických receptorů ovlivňují metabolismus tuků. Jednou z mála nevýhod fibrátů je to, že ve srovnání s ostatními hypolipidemiky, dostatečně nesnižují koncentraci LDL-cholesterolu, který se významně podílí na vzniku aterosklerotického plátu.

Kyselina nikotinová inhibuje lipolýzu (štěpení tuku) v tukové tkáni. V České republice se zatím nevyužívá (není registrován).

Hypertenze

Máme 3 stupně vysokého krevního tlaku (TK), které se liší hodnotou systolického (STK) a diastolického (DTK) tlaku krve. Také máme 3 vývojová stádia: 1. stádium prostého zvýšení tlaku krve, 2. stádium, při kterém jsou patrné orgánové změny a poslední,. 3. stádium, je hypertenze s těžšími orgánovými změnami, kdy dochází již k selhávání.


Obr. č.2: Stupně hypertenze
Stupeň STK DTK
stupeň 1 (mírná) 140 - 159 90 - 99
stupeň 2 (středně závažná) 160 - 179 100 - 109
stupeň 3 (závažná) větší než 180 větší než 110

Nefarmakologická léčba hypertenze je nutná u pacientů s hypertenzí i vysokým normálním tlakem krve (STK 130 - 139 mm Hg DTK 85 - 89 mm Hg).

Nefarmakologická léčba

- Zanechání kouření - Snížení nadměrné konzumace alkoholu - Omezení příjmu soli - Konzumovat více ovoce a zeleninu - Redukce tělesné hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou a následná stabilizace váhy - Dostatečná fyzická aktivita - Omezit léky podporující zadržování sodíku a vody v těle

Farmakologická léčba

Léčivé látky se používají v monoterapii i v kombinaci s jinými léčivými látkami. Pro léčbu se využívají diuretika, ACE-1 inhibitory, AT1 inhibitory, blokátory kalciových kanálů a β-blokátory.

Preferované látky u následujících situací: - Starší osoby – diuretika a blokátory kalciových kanálů - Angina pectoris – β-blokátory a blokátory kalciových kanálů - Srdeční selhání – diuretika a β-blokátory - Po infarktu myokardu – ACE-1 inhibitory a AT1 inhibitory - Diabetes mellitus – ACE-1 inhibitory a AT1 inhibitory - Těhotenství – β-blokátory a blokátory kalciových kanálů - Ischemická choroba dolních končetin – blokátory kalciových kanálů

Diuretika (indapamid, furosemid, amilorid atd.) působí v ledvinových tubulech a zabraňují reabsorbci (zpětnému vstřebávání do těla) vody nebo sodíku (při zpětném vstřebávání sodíku strhává s sebou molekuly vody, tudíž dochází k zadržování vody a ke zvýšení TK).

β-blokátory (bisoprolol, metipranolol atd.) našly široké uplatnění například u pacientů s arytmií.

Blokátory kalciových kanálů (amlodipin, felodipin atd.) způsobují dilataci (rozšíření) periferních arteriol (tepének). V experimentu bylo prokázáno, že tyto látky zvyšují průtok krve koronárními tepnami, tudíž se mohou využívat k léčbě ischemické choroby srdeční.

ACE-1 inhibitory (monopril, cilazapril atd.) inhibují enzym, který má významnou roli v renin-angiotenzinovém systému, jehož hlavní úloha je regulace tlaku krve.

V posledních několika letech byly zveřejněny výsledky prací, které prokázaly možnost využití antihypertzenziv ke snížení výskytu cukrovky, i když léky byly původně určeny pro léčbu vysokého tlaku. O ACE-1 inhibitorech a AT1 inhibitorech se již delší dobu předpokládalo, že zvyšují citlivost organismu na inzulín. Předpoklady se potvrdily v rozsáhlých studiích.

06.08.2009 15:25:58
krajta5
446490036

Odkud víte o těch stránkách?

Ode mě (5955 | 20%)
Náhodná zkouška (5945 | 20%)
Jiná možnost (5934 | 20%)

Jaká seriál máte radši?

Hospoda (7858 | 50%)
Mr.GS (7826 | 50%)

Kterou skupinu máte nejraději?

Kabát (5757 | 14%)
Chinaski (5741 | 14%)
Ewa farná (5788 | 15%)
Daniel Landa (5769 | 14%)
UDG (5820 | 15%)
Vypsaná fixa (5763 | 14%)
Jaromir Nohavica (5708 | 14%)

Chcete tu rádia?

Ano (4204 | 50%)
Ne (4122 | 50%)

Chcete sem hodit obrázky?

Ne (7126 | 50%)
Ano (7200 | 50%)

Líbí se vám tohle pozadí?

Ano (7757 | 50%)
Ne (7795 | 50%)

Těšítte se do školy?

Ano (6473 | 50%)
Ne (6460 | 50%)

Kdo se vám ze spice boys libí nejvíc?

Ten poslední!:-) (6537 | 33%)
Holka (6580 | 34%)
Blondák (6459 | 33%)

Chtěli byste pokemony i v angličtině?

Ne (6274 | 50%)
Ano (6290 | 50%)

Jaké seriály chcete abych přidal?

Jiné (6039 | 20%)
Digimony (6014 | 20%)
Městečko South Park (6074 | 20%)
Pokémony (6045 | 20%)
Simpsonovi (6081 | 20%)

Jaké filmy sem chcete přidat?

české (5312 | 10%)
Jiné (5370 | 10%)
Komedie (5314 | 10%)
Akční (5241 | 10%)
Historické (5399 | 10%)
Sci-fi (5281 | 10%)
Horory (5329 | 10%)
Westerny (5348 | 10%)
Válečné (5220 | 10%)
Animované (5370 | 10%)

Libí se vám tyto stránky?

Ano (7097 | 33%)
Chce to ještě zlepšit (7090 | 33%)
Ne (7117 | 34%)
Konec xD musíš nahoru!!!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one