SLOVNÍK
Čj > Aj Aj > Čj
B-lymfocyty (jinak také B buňky) jsou buňky imunitního systému zodpovědné především za specifickou, protilátkami zprostředkovanou imunitní odpověď. Jako složka adaptivní imunity mají rovněž velký význam pro imunitní paměť, čehož se mj. využívá i při očkování.
Efektorový B-lymfocyt

Specifita receptorů B-lymfocytů

Receptory B-lymfocytů, jinak též zvané imunoglobuliny (Ig), se skládají ze dvou těžkých (IgH) a dvou lehkých (IgL) řetězců, vzájemně propojených cysteinovými můstky. Těžké řetězce, stejně jako lehké, jsou v rámci jedné molekuly imunoglobulinu identické. Na molekule lze rozlišit dvě základní oblasti: variabilní, která specificky váže vlastní antigen na principu zámku a klíče, a konstantní. Jednotlivé řetězce jsou kódovány genovými komplexy ležícími zpravidla na různých chromozomech: IgH pro těžký řetězec na lidském chromozomu 14, Igκ a Igλ pro lehký řetězec na chromozomech 2 a 22.[1] Geny kódující těžké a lehké řetězce imunoglobulinů se skládají z několika segmentů odpovídajících příslušným oblastem molekuly receptoru: V (variable), D (diversity, u lehkých řetězců chybí), J (joining) a C (constant). Segmenty V, D a J jsou zodpovědné za strukturu variabilní oblasti imunoglobulinu rozpoznávající antigen, každý z nich obsahuje několik variant[1]:

segment IgH Igκ Igλ
V ~ 100 ~ 70 ~ 30
D ~ 50
J 9 5 9

Schéma molekuly imunoglobulinu, se dvěma těžkými (IgH, modře) a dvěma lehkými (IgL, zeleně) řetězci. Na N-koncích se nachází variabilní oblast (5, v kroužku), zbytek molekuly je konstantní. –S–S– znázorňuje cysteinové (disulfidické) můstky

Segment C těžkého řetězce naopak určuje izotyp imunoglobulinu – IgG, IgA, IgM, IgD nebo IgE, a nemá tak vliv na strukturu vazebného místa pro antigen.

B-lymfocyty se jako jedny z mála somatických buněk liší od ostatních svojí genovou výbavou. V průběhu jejich zrání totiž dochází v jejich jaderné DNA k tzv. přeskupování (rearrangementu) nebo také V(D)J rekombinaci. Během tohoto procesu je z každého segmentu náhodně vybrána jedna varianta, která v genomu zůstane, ostatní jsou nenávratně odstraněny. Imunoglobuliny, které zralý B-lymfocyt produkuje, pak u dané buňky (včetně jejího potomstva) mají zcela konkrétní a neměnnou strukturu. Vzhledem k tomu, že V(D)J rekombinace je náhodný proces, který probíhá nezávisle v mnoha dozrávajících B-lymfocytech, vzniká těchto buněk ve výsledku pestrý repertoár: jen pro těžký řetězec imunoglobulinu (IgH) můžeme napočítat 100 × 50 × 9 = 45 000 variant, pro lehký (Igκ a Igλ) 70 × 5 + 30 × 9 = 620 variant; protože tyto lze mezi sebou libovolně kombinovat, výsledný počet možných kvartérních struktur molekuly imunoglobulinu je 45 000 × 620 = 27 900 000. Toto enormní množství je ještě umocněno aktivními somatickými mutacemi, ke kterým dochází v poslední fázi dozrávání B-lymfocytů.

Mechanismus imunitní odpovědi B-lymfocytů

Klonální selekce B-lymfocytů

Imunitní reakce zprostředkovaná B-lymfocyty je založena na rozpoznání antigenu membránovým antigenně specifickým receptorem B-lymfocytů (anglicky BCR, B cell receptor). Příslušný B-lymfocyt, na jehož receptorech došlo k vazbě antigenu, je stimulován k pomnožení a přeměně na efektorové neboli plazmatické B-lymfocyty. Ty produkují velké množství protilátek stejné specifity jako receptor mateřského B-lymfocytu (jde vlastně o tentýž protein v rozpustné formě), vážou se tedy na stejný antigen a napomáhají tak jeho opsonizaci a umožňují dalším buňkám imunitního systému (např. makrofágům nebo neutrofilům), aby ho snáze nalezly.

Název

Označení B-lymfocyt se používá z historických důvodů. Je odvozeno od Fabriciovy burzy (lat. bursa Fabricii), imunitního orgánu u ptáků, kde byly B-lymfocyty poprvé objeveny.

06.08.2009 15:46:33
krajta5
446490036

Odkud víte o těch stránkách?

Ode mě (5955 | 20%)
Náhodná zkouška (5945 | 20%)
Jiná možnost (5934 | 20%)

Jaká seriál máte radši?

Hospoda (7858 | 50%)
Mr.GS (7826 | 50%)

Kterou skupinu máte nejraději?

Kabát (5757 | 14%)
Chinaski (5741 | 14%)
Ewa farná (5788 | 15%)
Daniel Landa (5769 | 14%)
UDG (5820 | 15%)
Vypsaná fixa (5763 | 14%)
Jaromir Nohavica (5708 | 14%)

Chcete tu rádia?

Ano (4204 | 50%)
Ne (4122 | 50%)

Chcete sem hodit obrázky?

Ne (7126 | 50%)
Ano (7200 | 50%)

Líbí se vám tohle pozadí?

Ano (7757 | 50%)
Ne (7795 | 50%)

Těšítte se do školy?

Ano (6473 | 50%)
Ne (6460 | 50%)

Kdo se vám ze spice boys libí nejvíc?

Ten poslední!:-) (6537 | 33%)
Holka (6580 | 34%)
Blondák (6459 | 33%)

Chtěli byste pokemony i v angličtině?

Ne (6274 | 50%)
Ano (6290 | 50%)

Jaké seriály chcete abych přidal?

Jiné (6039 | 20%)
Digimony (6014 | 20%)
Městečko South Park (6074 | 20%)
Pokémony (6045 | 20%)
Simpsonovi (6081 | 20%)

Jaké filmy sem chcete přidat?

české (5312 | 10%)
Jiné (5370 | 10%)
Komedie (5314 | 10%)
Akční (5241 | 10%)
Historické (5399 | 10%)
Sci-fi (5281 | 10%)
Horory (5329 | 10%)
Westerny (5348 | 10%)
Válečné (5220 | 10%)
Animované (5370 | 10%)

Libí se vám tyto stránky?

Ano (7097 | 33%)
Chce to ještě zlepšit (7090 | 33%)
Ne (7117 | 34%)
Konec xD musíš nahoru!!!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one